De functie van een buurthuis in Twente is in elke wijk belangrijk. Het is op diverse manieren een verzamelplek van mensen in een buurt of wijk. Ondanks de verschillen tussen mensen, heeft iedereen behoefte aan sociaal contact met de ander. Een buurthuis voorziet in die behoefte. Daarnaast is het een gezamenlijk dak boven allerlei activiteiten die de mensen uit een bepaalde omgeving samenbrengen, of dit nu een bejaardenactiviteit of een peuterknutselmiddag is.

Onder andere buurthuis Lumen zorgt voor een goede sociale cohesie in de wijk. Het is een laagdrempelige voorziening waar veel omwonenden graag komen en verbondenheid met elkaar hebben. Het belang moet niet onderschat worden, want veel mensen kennen tegenwoordig vaak hun buren niet meer, terwijl er diep van binnen best een wens is om de mensen naast je of in je straat te kennen. Een buurthuis of gemeenschapsruimte brengt mensen met elkaar in contact, het is ideaal voor mensen bij wie individualisme of eenzaamheid op de loer ligt.

Buurthuis is eigentijdse vorm van commune

In feite is een buurthuis een eigentijdse vorm van de commune zoals we die eeuwen geleden kenden. Want ook binnen een buurthuis trekken meerdere generaties met elkaar op en steken mensen de hand uit naar elkaar, voor zowel onderling contact als het bieden van een helpende hand. Een woningcorporatie als De Woonplaats onderkent de belangrijke rol van buurthuizen in Twente en biedt hierbij ondersteuning, teneinde de huurders een prettig woonklimaat te bieden.

Er wordt vaak onterecht gedacht dat een buurthuis er vooral is voor kaartende oude mannetjes, maar de functie ervan is zo veel breder en diverser. Het is de spil in de wijk, en daarnaast een ideaal vangnet voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Woningcorporatie De Woonplaats staat graag midden in de maatschappij. De ondersteuning of het faciliteren van buurthuizen in Twente is daarbij een belangrijke taak.